Povodeň Tančící dům Michal Viewegh Aleš Valenta Antonín Holý

1998 - 2008 - Antonín Holý

Modré tabletky nejsou Viagra, ale léky na AIDS, k čemuž odkazuje i typická červená mašlička. Iniciály A. H. patří jednomu z nejvýznamnějších českých přírodovědců 20. století, chemikovi a objeviteli řady antivirotik využívaných i při léčbě HIV/AIDS, profesoru Antonínu Holému. Za licenční poplatky a patenty, které jsou výsledkem práce Antonína Holého a jeho týmu, získává ÚOCHB od společnosti Gilead (název je i na namalované tabletce) téměř 2 mld. Kč ročně. V roce 2006 pak společnost Gilead uzavřela s ÚOCHB smlouvu o zřízení nového společného výzkumného centra pro výzkum nových léčiv, ve které se zavazuje tomuto ústavu věnovat ročně 1,1 milionu dolarů po dobu 5 let. V roce 2011 byla smlouva prodloužena o dalších pět let.

wikipedia.org/wiki/Antonín_Holý

další ⟶
předchozí ←
rejstřík ⟶
dekády ⟶