Růže Secese TGM Lípa Baťa Baťův Kanál

1918 - 1928 - TGM

Tomáš Garrique Masaryk byl zvolen poslancem Říšské rady již v roce 1890 a hájil autonomii českých a zájmy jihoslovanských národů. Roku 1900 založil Českou stranu pokrokovou. Byl za tuto stranu zvolen říšským poslancem a působil v říšském sněmu až do roku 1911. Během první světové války v Rusku shromažďoval a organizoval Československé legie, které měly postupně až 50 tisíc mužů a operovaly hlavně v Rusku. Byly podřízeny Národní radě a zařazeny jako spojenci do francouzské armády. Po říjnové revoluci a separátním míru Ruska s Německem se vydal z Moskvy přes Sibiř do Japonska, aby připravil přepravu legií do Francie. 7. března 1918 odjel lodí do Spojených států amerických, protože věděl, že prezident Woodrow Wilson bude mít v poválečném uspořádání světa a zejména Střední Evropy velmi významné slovo. Do USA dorazil v dubnu 1918. Přednášel, psal a agitoval zejména mezi krajany. Dosavadní úspěchy legionářů byly pro Masarykovu věc pádným argumentem. Jeho kniha „Nová Evropa“ přispěla k tomu, že prezident Wilson odmítl rakouské návrhy na federalizaci monarchie a postavil se za sebeurčení slovanských i jiných národů.

Zpráva o revoluci v Praze a vzniku Československa dne 28. října 1918 zastihla Masaryka ještě v Americe, stejně jako zpráva o jeho zvolení prezidentem. Cestou domů navštívil už jako prezident Anglii, Francii a Itálii i české legionáře. Dne 21. prosince 1918 byl triumfálně uvítán v Praze. Hned po volbách roku 1920 byl znovu zvolen. Sídlo prezidenta bylo na Pražském hradě.

další ⟶
předchozí ←
rejstřík ⟶
dekády ⟶