Růže Secese TGM Lípa Baťa Baťův Kanál

1918 - 1928 - Baťa

Symbolem hospodářského úspěchu První republiky jsou Baťovy závody ve Zlíně. Budova je postavena ve stylu funkcionalismu. Baťa, též Baťovy závody, je název velké české obuvnické firmy, kterou založili sourozenci Anna, Antonín a Tomáš Baťové ve Zlíně v září 1894. Český koncern Baťa zasahoval v okamžiku svého znárodnění do čtyřiceti výrobních odvětví. Po druhé světové válce byly Baťovy továrny v socialistických státech znárodněny bez náhrady. V současnosti je centrála pro Česko opět ve Zlíně.

další ⟶
předchozí ←
rejstřík ⟶
dekády ⟶