Čočky Ostře sledované vlaky Okupace Hokej Jan Palach Večerníček

1958 - 1968 - Okupace

Dalším obrazem tohoto desetiletí je tank jako symbol okupace Československa, která započala v noci z 20. na 21. srpna 1968 vojsky Varšavské smlouvy v čele s armádou Sovětského svazu. Tato vojska vstoupila na území Československa, aby byly zastaveny započaté reformy socialismu a odstraněni reformní komunisté z vedení státu. Toto období reforem začalo v roce 1967 a je známo jako Pražské jaro. Reformy byly pokusem o uvolnění režimu a urychlení procesu demokratizace země. Bez ohledu na jejich název se tyto snahy o reformy netýkaly pouze hlavního města Prahy, ale celého státu.

Veřejnost během prvního týdne okupace vyjadřovala silný odpor, bylo přerušeno rozhlasové i televizní vysílání, které však bylo rychle obnoveno z improvizovaných studií, byla obsazena většina důležitých měst v tehdejším Československu krátce po příjezdu tanků a obsazení letišť, na kterých přistávala sovětská letadla s další vojenskou technikou. Většina vojsk sice opustila Československo k 16. říjnu 1968, část ale zůstala na území státu jako „sovětské jednotky dočasně umístěné na území Československa“ bez stanovení termínu odchodu, formálně „do ukončení konsolidačního procesu“. Část těchto jednotek opustila zemi v polovině roku 1987, poslední pak až po roce 1989.

Československo vstoupilo do éry normalizace, vedení komunistické strany v podstatě znovu nastolilo politické a ekonomické hodnoty, které vládly koncem padesátých let, čímž devalvovalo započaté úsilí o uvolnění režimu.

další ⟶
předchozí ←
rejstřík ⟶
dekády ⟶