Sametová revoluce Karel Kryl Marta Kubišová Srdce Klíče Jaroslav Seifert

1978 - 1988 - Jaroslav Seifert

Jaroslav Seifert, signatář Charty 77, básník a spisovatel, získal v roce 1984 Nobelovu cenu za literaturu. Narodil se v roce 1901 v Praze a od mládí psal poezii, pracoval jako redaktor v mnoha literárních časopisech, prodával v knihkupectví a již před válkou varoval a vystupoval proti bolševizaci. Po roce 1949 se věnoval výhradně literatuře a dostal se do konfliktu s režimem nejprve v 50. a posléze v 70. letech. Pro básníkovu popularitu mezi lidmi se režim snažil se Seifertem nakládat tak, aby lid nepopudil. Jeho sbírky však směly vycházet jen v samizdatu. V roce 1984 obdržel Jaroslav Seifert Nobelovu cenu za literaturu, kterou za něj ve Stockholmu převzala jeho dcera Jana, a to kvůli jeho špatnému zdravotnímu stavu. Ačkoli to byla velmi významná událost, v tehdejších sdělovacích prostředcích ovládaných komunistickým režimem o tom padla jenom suchá zmínka. Jiřina Šiklová, která do zahraničí zaslala podklady k jednání o Nobelově ceně a rovněž rukopis jeho pamětí Všecky krásy světa, za to byla dokonce soudně stíhána. Fakt udělení nejvýznamnějšího literárního ocenění však musel komunistický režim nakonec uznat a místo umlčování podnikl posléze pokusy přivlastnit si básníka pro sebe a své propagandistické účely. Seifert umírá v lednu 1986.

spisovatele.cz/jaroslav-seifert#cv

další ⟶
předchozí ←
rejstřík ⟶
dekády ⟶